Disrupting class: 4

Hoofdstuk 4 heeft als titel: ‘disruptively deploying computers’. Disruptive wordt wel vertaald als ‘ontwrichtend’. Ik vertaal deze titel als: “vernieuwende inzet van ICT” (hoewel de term vernieuwend door de reclame veel van z’n glans heeft verloren).

Tot op heden heeft studentgerichte technologie met gebruik van ICT nauwelijks voet aan de grond gekregen in het reguliere onderwijs. Toch verwacht Clayton dat dit – net als alle succesvolle ‘disruptive innovations’ – in de komende jaren zal veranderen, omdat dit het beste alternatief is voor non-consumptie. Op het eerste gezicht bestaat non-consumptie niet in het onderwijs. Toch verwacht Clayton een sterke toename van non-consuptie.

In de eerste fase zal de transitie van docent naar software gestuurde instructie plaatsvinden. De tweede fase noemt Clayton ‘student-centric-technology’. De software sluit – voor elk onderwerp – aan bij de intelligentie en leerstijl van de student.

Clayton ziet de volgende markten voor non-consumptie:

 • Advanced Placement (AP) en andere specialistische (vervolg)opleidingen. Niet alle scholen kunnen dit programma aanbieden, omdat de vraag (te) klein is of de middelen ontbreken om bekwame docenten aan te trekken.
 • Kleine (plattelands)scholen die geen breed (of diep) aanbod kunnen bieden. Deze scholen hebben grote moeite voldoende bevoegde docenten aan te trekken.
 • Studenten die een inhaalslag moeten maken, of vakken moeten overdoen.
 • Thuisonderwijs (of in ziekenhuis).
 • Leerlingen die speciale zorg nodig hebben.
 • Privé en voorschools onderwijs.

Hij signaleert dat deze markt groeiende is en voorspelt dat in 2019 50% van het curriculum in ‘high school’ (vergelijkbaar met de bovenbouw van ons voortgezet onderwijs) online zal worden gegeven.
Hij signaleert vier factoren die de vernieuwende inzet van ICT zal versnellen:

 1. De software zal sterk verbeteren. Er zal volledig gebruik worden gemaakt van online media (onder andere video, audio en animatie). Simulatie maakt het mogelijk omgevingen aan te bieden die nu niet binnen budget, omgeving of gebouw mogelijk zijn.
 2. Het wordt mogelijk om per onderwerp een individueel leertraject te kiezen dat aansluit bij elk type lerende.
 3. Het groeiende tekort aan leraren.
 4. De kosten zullen sterk dalen naarmate de markt groeit. Clayton voorspelt dat de kosten per student de komende tien jaren 15% dalen bij elke verdubbeling van het marktvolume.

Clayton geeft aan dat de leraar altijd zal blijven bestaan, maar dat zijn/haar rol zal veranderen van instructeur naar begeleider. Dit zal hele andere competenties van de leerkracht vragen. De vernieuwende inzet van ICT zal het mogelijk maken dat de ratio leerling : leraar kan worden verhoogd. Dat zal waarschijnlijk ook noodzakelijk zijn gezien de te verwachten bezuinigingen.

Verder signaleert hij dat er door een steeds grotere focus op reken- en taalonderwijs op ‘nice-to-have’ vakken wordt bezuinigd. Dit creëert een vacuüm voor non-consumptie. Ook maakt vernieuwende inzet van ICT het mogelijk dat scholen zich kunnen onderscheiden door bepaalde vakken aan te bieden die binnen het reguliere programma niet kunnen worden aangeboden.

Meer tijd

Vanmorgen staat er in Trouw een artikel van filosoof Joke Hermsen. Het gaat over (beleving van) tijd. Haar boek ‘Stil de tijd, pleidooi voor een langzame toekomst‘ beleefde in vier maanden tijd acht drukken.

Bij het lezen van het artikel moest ik denken aan het boekje ‘De Papalagi‘ dat ik in het grijze verleden een keer heb gelezen. Het is geschreven vanuit het gezichtspunt van een opperhoofd van één van de Samoa-eilanden. Het is uit 1920 en naast andere kritiek op de moderne westerse maatschappij wordt ook het begrip tijd op de korrel genomen:
“Als dat tijdsgedruis (slaan van klokken) weerklinkt, klagen de Papalagi : het is vreselijk, dat er alweer een uur voorbij is. Daarbij zetten ze gewoonlijk een somber gezicht als iemand, die een groot leed te dragen heeft. Vreemd, want er begint toch dadelijk weer een nieuw en fris uur. Ik heb dat nooit kunnen begrijpen, maar ik vermoed, dat het een ziekte is. “De. tijd gaat als een damp voorbij, ” – “de tijd loopt zo hard, ” – ” geef me toch een beetje tijd .” Zulke klachten hoort men van blanke mensen voortdurend.”

Laat ik nu net afgelopen vrijdag BAPO hebben aangevraagd (en toegezegd gekregen per 1 augustus). Dat betekent een halve dag per week (of één dag per twee weken) vrij. Dat kost mij €90 netto per maand. Hoezo slechte arbeidsvoorwaarden in het onderwijs? Ik geef mijzelf dus een beetje meer tijd.

Disrupting class: 3

Hoofdstuk 3 van Disrupting Class heet ‘Crammed Classroom Computers’. Ik heb hier eerder aandacht aan besteed.

In 1996 presenteerde president Bill Clinton nieuw beleid op het gebied van ICT in het onderwijs:

 1. Er moesten moderne computers beschikbaar komen voor alle leerlingen.
 2. Deze moesten met elkaar en de buitenwereld verbonden zijn.
 3. Het gebruik van ICT moest integraal deel uitmaken van het curriculum.
 4. De docenten moesten competent zijn in het gebruik ervan.

Clayton constateert dat de eerste twee doelstellingen inmiddels wel gerealiseerd zijn, maar de laatste twee nauwelijks. De miljarden die geïnvesteerd zijn in ICT hebben nauwelijks tot een verandering van het onderwijs geleid. ICT wordt gebruikt om de huidige werkwijze (marginaal) te verbeteren (sustaining innovation).

Dit is wat er normaal gebeurt. Een vernieuwing (disrupting innovation) zal door de belanghebbenden in de organisatie worden omgevormd in een verbetering (sustaining innovation) die aansluit bij de huidige werkwijze. Organisaties kunnen zichzelf niet vernieuwen.

Bedrijven zien een disruptive innovation wel aankomen. Hun ‘instinct’ zegt ze echter dat ze hun huidige zakelijke infrastructuur moeten blijven gebruiken om de nieuwe producten aan hun bestaande klanten te verkopen.

In het onderwijs worden computers nu gebruikt als aanvulling op het traditionele onderwijskundige model. De introductie van ICT heeft niet geleid tot verandering van onderwijzen en (formeel) leren. Ook is er geen meetbare verbetering van de prestaties van de leerlingen.

Het succes van een disruptive innovation start bij de ‘niet-klanten’, het marktsegment waarvoor het product nog niet beschikbaar is. Na de introductie zal ook dit product worden verbeterd (sustaining innovation).

digibord killer

Ik heb gisteren de IPON2010 (beurs op het gebied van ICT en onderwijs) bezocht. Als je daar rondloopt, lijkt het alof het digitale schoolbord de belangrijkste vernieuwing is op het gebied van ICT en het onderwijs. Je kan er letterlijk niet meer omheen. Ook bij ons op school is de roep om digitale borden groot. Dat is de aanslag op het budget echter ook.

Inmiddels zie je ook veel interactieve (lcd) schermen. Veelal kleiner dan een digibord, maar veel scherper, helderder (vooral de Samsung 650 vond ik erg mooi) maar ook duurder. Dat laatste is relatief, want een interactief scherm vergt minder onderhoud en gaat langer mee dan een digibord. Ook heb je geen last van schaduwen. Gezien de snelheid waarmee ICT zich ontwikkelt, acht ik de kans echter groot dat er over een aantal jaren nog mooiere en betere alternatieven zijn en je met een desinvestering als gevolg van een versnelde afschrijving komt te zitten.

Op een bescheiden plekje op de beurs liepen we tegen de Dell stand aan, waar de nieuwe interactieve s300wi beamer werd gepresenteerd. Deze is nog zo nieuw, dat je er nog geen informatie over kan vinden op het web. Bij deze beamer hoort een pen die qua functionaliteit iets weg heeft van een wii-controller. De combinatie beamer-pen maakt elk oppervlak, waarop je projecteert interactief. Je kan hierdoor ook op afstand schrijven, tekenen, klikken, etc.

De s300wi kost naar schatting €1.500 en wordt eind mei officieel gelanceerd. Deze beamer is gebaseerd op de s300w. Voordelen wat mij betreft: geen hoge investering, kan naast het huidige (krijt)bord worden gebruikt, vertrouwde technologie, de huidige (smartbord)software kan gebruikt blijven worden en goede beheersmogelijkheden. Bij ons op school hangen de schermen er al en in combinatie met deze beamer kunnen deze interactief worden. Voor hetzelfde geld kunnen dus meer lokalen worden ingericht. En als er over 5 jaar weer iets nieuw is, blijf je niet zitten met een desinvestering.

Voor de duidelijkheid: ik heb geen aandelen of zakelijk belang bij Dell. Ik ga dit product zeker volgen en heb hier hoge verwachtingen van. Het kon wel eens de killer zijn van de digitale schoolborden en de interactieve schermen.