Burkina Faso: vooravond

Alles is ingepakt. Als het weer, het OV en de KLM meewerken, stappen we op maandag 21 december in Ouagadougou uit het vliegtuig de hitte in. Dan sluiten we na ruim een maand onze jongste dochter weer in de armen. Ze doet daar een half jaar vrijwilligerswerk op een school (zie www.jojanneke.net).

Het is spannend, want vandaag zijn alle KLM vluchten tussen Amsterdam en Parijs geannuleerd. Onze koffers zitten vol schoolmateriaal (schriften, pennen, telramen, speelmateriaal, etc.). Jojanneke heeft aangegeven dat er helemaal niets is op school. De kinderen schrijven met een krijtje op een leitje over wat de leerkracht op het bord schrijft. Voor rekenen gebruiken de kinderen zelf meegebrachte stokjes en doppen. Er wordt vooral tellend gerekend.

Wij verwachten dat het een indrukwekkende ervaring zal zijn. Burkina Faso is één van de vijf armste landen ter wereld. Het land staat nu wat meer in de belangstelling dankzij Serious Request. Ook in Burkina Faso sterven veel kinderen aan malaria.

Afhankelijk van de beschikbaarheid van internet zal ik verslag doen van onze ervaringen.

Scholing ICT

Afgelopen woensdagmiddag (16-12) heb ik een bijeenkomst bijgewoond, georganiseerd door de gezamenlijke pedagogische studiecentra APS, CPS en KPC. Zij zijn door het Innovatie Platform VO (een initiatief van de VO-raad) gevraagd een raamwerk op te zetten voor professionalisering van VO docenten op het gebied van ICT.

De gezamenlijke studiecentra stellen de ontwerpeisen vast voor een scholingsportaal en willen daar een eerste aanzet voor scholingsaanbod in opnemen. Ik zie een parallel met WikiWijs. Dit te ontwerpen portaal richt zich echter niet op digitaal leermateriaal, maar op de competenties van docenten ten aanzien van het gebruik van ICT toepassingen. Docenten moeten door dit platform uitgedaagd worden hun ICT competenties te verruimen, de toepassing van ICT te stimuleren en er voor te zorgen dat de meerwaarde van ICT nog beter wordt benut. Vraag en aanbod voor wat betreft ICT scholing moeten samenkomen op dit platform.

Die middag waren ruim 20 docenten uitgenodigd hun ideeën over deze onderwerpen te delen met elkaar en de vertegenwoordigers van de studiecentra. Er volgen nog vergelijkbare bijeenkomsten met de verantwoordelijken voor  ICT en directie/bestuurders.

Een belangrijk initiatief dat goed aansluit bij WikiWijs, want alleen met de content zijn we er nog niet.

Sense & Respond

In mijn mail trof ik een link naar managementsite.nl. Het artikel van Walther Ploos van Amstel e.a. sprak mij erg aan. Het gaat over innovatie in de logistieke planning en besturing. De laatste gril daarin is Sense en Respond, ofwel voelen en reageren. De communicatie begint bij het pakket en niet bij het centrale (computer)systeem.

Ik zie vergelijkbare ontwikkelingen in het onderwijs, zonder de leerling te willen kwalificeren als ‘pakketje’: de communicatie begint bij de leerling en niet bij de docent. De leerlingen geven aan waar ze zijn, waar ze mee bezig zijn, welke vragen ze hebben en welke ondersteuning ze daarbij nodig hebben. Hierdoor ontstaat er een (complex) logistiek proces, waarbij ICT een belangrijke rol speelt.

In het artikel ICT als hefboom voor onderwijsvernieuwing van Twynstra Gudde lees ik het volgende: “in een logistiek proces worden de juiste middelen, op het juiste moment en in de juiste vorm klaargezet voor het onderwijs. Dit proces is kortcyclisch, dus de onderwijsvraag moet in korte tijd kunnen worden bediend. Zodoende ontstaat een dynamische planning”.

Wat nu als Sense en Respond zou worden toegepast in het onderwijs? Als de leerling ’s morgens wakker wordt en de PC aanzet ziet hij/zij welke taken die dag/week nog moeten worden uitgevoerd. Het programma doet aanbevelingen voor het raadplegen van digitaal leermateriaal op basis van de voortgang die de leerling al heeft geboekt.  De leerling geeft aan dat hij/zij graag een docent wiskunde wil spreken over een specifiek probleem. Het programma koppelt terug hoe laat en waar de docent beschikbaar is en plant de afspraak in beider agenda’s. Daarbij wordt tevens gecontroleerd of er meer leerlingen zijn die hetzelfde probleem ondervinden.

Het beeld dat de vervoerder (docent) het pakketje (leerstof) bij de klant (leerling) bezorgt heeft zijn langste tijd gehad.