Voor de klas

Het schooljaar is vrijwel ten einde. Docenten en leerlingen hebben vakantie. Het ondersteunend personeel, waar ik ook toe behoor, gaan nog één week door (en beginnen ook weer een week eerder).

Volgend schooljaar heb ik een dubbel rol: zowel ondersteunend als onderwijzend. Door een forse groei van onze locatie Ommen was er een vacature voor het vak informatica in havo 4 en 5. Op deze vacature is geen enkele reactie binnengekomen. Ik stap in dit ‘gat’.

Dat betekent een nieuwe uitdaging. Het is meer dan 20 jaar geleden dat ik les gaf in de onderbouw. Ik beschouw mijzelf dan ook als beginnend leraar. Aan de andere kant heb een een flinke brok kennis en ervaring opgedaan in dit vakgebied. Ik kan dus het nodige delen.

Ik ben benieuwd hoe ik hetgeen ik vanuit de stafpositie propageer (bijvoorbeeld web 2.0 en onze elo TeleTOP) nu zelf kan toepassen. Het motto van de locatie is ‘persoonlijk meesterschap’ en daar hoort een portfolio voor de leerlingen bij. Ik hoop daar een digitaal portfolio van te kunnen maken.

Kortom: mijn focus is (weer) gericht op ICT. Deze stap zal de nodige energie vragen en als het goed is ook weer geven. Vooralsnog zie ik daarom af van mijn eerdere voornemen de Master of Learning and Innovation te volgen. De kans dat ik een eerste graads opleiding informatica ga/moet volgen is groter.